Velg en side

Koronakrisen gjør sommerferien verre for mange familier

I en fersk undersøkelse gjort for UNICEF Norge blant norske barnefamilier, svarer én av fire at de føler den pågående koronasituasjonen vil påvirke deres evne til å gi barna den sommerferien de fortjener. Dette tilsvarer i overkant av 158.000 barnefamilier. I gruppen med lavest husstandsinntekt (samlet årsinntekt under 300.000 kroner), svarer hele 49 prosent at koronasituasjonen påvirker evnen til å gi barna sommerferien de fortjener.

Det er også gruppen med lavest husstandsinntekt som i størst grad opplever at sommerferien forsterker følelsen av dårlig økonomi. I denne gruppen svarer nesten seks av ti (59 prosent) at de opplever dette. I gruppen med høyest husstandsinntekt er det kun 20 prosent som svarer dette – altså under halvparten så mange.

–      De fleste spådommer tilsier at koronakrisen vil føre til økte forskjeller på kort og lang sikt. Resultatene av undersøkelsen gjør oss bekymret for at klasseskillene blir ekstra synlige denne sommeren. Vi vet av erfaring at ferien er som et forstørrelsesglass på tilværelsen: Opplever du mye og har det bra, forsterkes denne følelsen i ferien. Har du det vanskelig i hverdagen, oppleves det sterkere i ferien. Når daglige rutiner og viktig menneskelig kontakt bortfaller over lang tid, og de økonomiske bekymringene tynger, kjennes ensomhet og andre problemer sterkere. Annerledeshet og ensomhet blir ekstra synlig når det forventes at man skal være glad, delta i fellesskapet og oppleve kule ting som ofte koster mye penger, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEFNorge. 

Spørreundersøkelsen viser at det er særlig de med lavest husstandsinntekt som opplever sommeren og sommerferien som problematisk. I samme gruppe svarer mer enn fire av ti (44 prosent) med egne barn at sommerferien forsterker spenningene i familien. Dette er dobbelt så mange som gjennomsnittet av familier med barn (22 prosent).

I 2013 startet UNICEF Feriesentralen.no, en digital møteplass hvor de som har noe å låne- eller gi bort i feriene, kan tilby dette til barnefamilier som trenger det mest. I tillegg inviteres også organisasjoner, kommuner og bedrifter som tilbyr gratisaktiviteter til barn og unge, til å legge det ut på Feriesentralen. I 2019 formidlet Feriesentralen over 500 gode ferieopplevelser i løpet av sommermånedene. Så langt i juni er det svært få som har lagt ut annonser hvor de låner eller gir bort noe. Dette bekymrer UNICEF Norge.

–      Vi har forståelse for at koronakrisen har satt mange familier i en ny og utfordrende situasjon, og at overskuddet til å hjelpe andre, kan oppleves mindre. Noen er kanskje usikre på å låne bort hytter eller utstyr grunnet bekymring for smitte. Undersøkelsen vår viser at seks av ti (58 prosent) mener det er sannsynlig at de ville hjulpet barn som trenger det med en positiv ferieopplevelse, dersom de hadde mulighet til det. Og det er dette vi i UNICEF Norge ønsker å gi folk gjennom Feriesentralen: En mulighet til å bidra til å skape gode minner, tilhørighet og friminutt – og på den måten utjevne forskjeller. Alt av gratisbilletter som kan gis bort, gavekort, utlån av hus, hytter, telt og annet utstyr, er svært kjærkomment. De som har behov for smittevernråd, kan få det av oss, sierOudmayer.

For mange familier kan det sitte langt inne å be om eller ta imot slik hjelp. I undersøkelsen svarer hver tredje (33 prosent) at det er sannsynlig at de ville benyttet muligheten til å få hjelp fra andre til å gi egne barn flere positive opplevelser i sommerferien. Det er særlig de med lavest husstandsinntekt (under 300.000) som svarer at de sannsynligvis ville benyttet muligheten til å la hjelp fra andre gi barna flere positive opplevelser i sommerferien. I denne gruppen svarer 46 prosent at det er sannsynlig. I gruppen med høyest husstandsinntekt er tilsvarende tall 27 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført blant 535 barnefamilier i perioden 19.-29. mai av analyseinstituttet YouGov på vegne av UNICEF Norge.