Velg en side

Feier på hytta

Både for barn og voksne er det viktig at brannsikkerheten ivatertas og mange hytteeiere får besøk av feieren. Brannsikkerheten i fritidsboliger skal opp, med feiing og tilsyn av fyringsanlegget som et viktig virkemiddel.

– Brann- og feiervesenet forteller om hyppigere feil og mangler etter tilsyn i fritidsboliger, sammenlignet med andre boliger. Bygningsbranner i skorstein og ildsted forekommer også hyppigere i hytter, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Etter forslag fra DSB ble forskriften om brannforebygging endret fra 2016. Etter gjeldende regler skal det nå utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i hytter og fritidsboliger på lik linje med bolighus. Ansvaret for gjennomføringen tilligger kommunene, og skjer i regi av det lokale brann- og feiervesenet.

I mange kommuner er arbeidet med å følge opp den nye forskriften allerede kommet godt i gang.

– Vårt inntrykk er at dette blir svært positivt mottatt. Ikke minst synes hytteeierne det er bra at feieren også kontrollerer at røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier er i orden, sier Pia Buen, Country Manager i Novasol.

Selskapet håndterer utleien av drøyt 1600 norske ferieboliger, og disse besøkes årlig av rundt 50000 turister, både barn og voksne.

Ofte feil i eldre hytter


– Hyttenes beliggenhet medfører gjerne at brannvesenets utrykningstid blir svært lang, og noen steder er akutthjelp helt umulig. Da blir det forebyggende arbeidet avgjørende. For leietakere på en ukjent hytte er det nok ekstra viktig å kunne kjenne seg trygg på at dette er ivaretatt på best mulig måte, sier Buen.

Også mannskapene som jobber med den praktiske gjennomføringen av forskriften har inntrykk av at hytteeierne er fornøyd med at tilsynene gjennomføres.

– Hittil har vi besøkt en fjerdedel av de rundt 4000 hyttene i vårt område, og vi har en plan for å rekke over alle i løpet av de kommende årene, sier Kai Redalen, brannsjef i Nore og Uvdal i Buskerud.

Ved tilsynene finner feierne hyppigst feil på eldre hytter fra 1950- og 60-tallet, stort sett på grunn av slitasje og langtids bruk. Det finnes også noe feil på nye hytter, gjerne knyttet til byggetekniske utfordringer. Blant gjengangerne er for liten avstand til brennbart materiale og mangler ved brannmur som bryter med forskriftene, ifølge Redalen.

– Mange og alvorlige feil kan føre til pålegg om utbedring og nytt tilsyn. Stort sett synes eierne det er positivt å bli gjort oppmerksom på potensielt farlige mangler ved brannsikkerheten.

Mye gammelt materiell


Trøndelag brann- og redningstjeneste, som er lokal faginstans for kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu, er allerede kommet langt med hyttetilsynet.

– Omtrent halvparten av om lag 9000 hytter har fått et førstegangstilbud, og planen er å kontakte resten i løpet av 2019. Av praktiske grunner har vi startet med hyttefelt og områder der fritidsboligene ligger nær hverandre, sier Morten Gulliksen, leder av Feieravdelingen.

En del av hyttene som gjenstår ligger langt inne på fjellet, og feierne får nå tilbud om snøscooteropplæring for å gjøre besøkene praktisk gjennomførbare også gjennom vinteren.

– Når det gjelder utsyr for varsling og slukking ser vi en del gammelt materiell, ofte også at det mangler batteri i røykvarsleren. Å rette slike mangler kan redde liv. Vi er glade for at dialogen med hyttefolket har blitt tettere, og har inntrykk av at det er gjensidig, sier Gulliksen.