Velg en side

Ber flere åpne hyttedøra for utleie

Interessen for å leie hytte for barnefamilier i Norge er skyhøy, men det trengs flere objekter å velge blant. Nå vil Europas største utleier øke den norske porteføljen.

– Etterspørselen er stor, både fra nordmenn som vil feriere i eget land og hytteturister fra hele Europa. For eiere som vurderer å bruke hytta som sparebøsse, er det god timing å starte med utleie nå, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol.

Selskapet er ledende i Europa innen utleie av ferieboliger, og har rundt 1700 norske hytter under forvaltning. Disse ligger i år an til å bli besøkt av drøyt 50000 turister.

– Hovedtyngden ligger på Vestlandet, Sørlandet og i fjell-Norge, men både der og andre steder er det behov for et enda bredere tilbud. Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med nye potensielle utleiere, sier Buen.

Mange norske hytter står tomme store deler av året, så utleie kan være en vinn-vinn-situasjon for alle parter, og da også familier med barn, påpeker hun.

Dyrt å eie hytte

– Med høye kjøpspriser og driftsutgifter kan utleie være et nærliggende grep for å kunne finansiere hyttedrømmen uten å sette seg i problematisk gjeld. En undersøkelse rettet mot utleierne våre viser at det er mange som tenker slik, og at de har en bevisst holdning til bruken av leieinntektene i forhold til nedbetaling på gjeld.

I undersøkelsen oppga halvparten av eierne at leieinntektene benyttes til vedlikehold av hytta.

14 prosent sparer eller investerer pengene, og 20 prosent bruker dem til å dekke andre bolig- og levekostnader. 16 prosent krysset av for «annet».

– Vi tror utleie vil inngå i finansieringsplanen for stadig flere nye hytteeiere i årene fremover. I Novasols norske portefølje er nyere ferieboliger overrepresentert. Det tyder på at denne trenden allerede har startet, sier Pia Buen.

Mange henvendelser

Også utleierepresentantene som møter hytteeierne lokalt opplever at interessen øker.

– En del tar kontakt allerede før de kjøper hytte, for å orientere seg om inntektsmulighetene. Når handelen er gjort kommer mange tilbake for å gjøre en avtale om utleie gjennom oss, sier Kjersti Kvarberg Larsen, leder for Novasol Servicekontor Sjusjøen.

Hun møter ofte folk som gir uttrykk for bekymring over at det er blitt dyrt å eie hytte, og at hytteeire i Norge ofte har relativt stor gjeld på eiendommene sine. Barnefamilier har ofte mye utgifter og trenger ikke mer gjeld, utleie kan løse en del av problemet.

– Det skyldes ikke bare høye kjøpspriser og store lån, men hele kostnadsnivået. Derfor får vi nå merkbart flere henvendelser fra eiere både av nye og eldre hytter, sier Kvarberg Larsen.